Sambrusk logotyp, till startsidan

Resultat

Projektet har resulterat i specifikationer för hur information bör publiceras öppet utifrån att ett specifikt antal datamängder har identifieras och beskrivits enligt den nationella definitionen och DCAT-AP

Projektet ”Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan” bedömdes av VINNOVA att bidra till det övergripande syftet med utlysningen - att öka tillgängliggörandet av öppna datakällor.

Utlysningen syftade till att öka publicering och beskrivning av metadata genom DCAT-AP, och gav även utrymme för insatser för utbildning och kommunikation.

 

Projektet har resulterat i två specifikationer för hur man bör publicera information öppet, tillsammans med en Vägledning som kan utgöra stöd och ge rekommendationer för hur arbetet kan bedrivas. De deltagande kommunerna har tillsammans specificerat hur man delar informationsmängderna; livsmedelsinspektioner och leverantörsreskontra.

 

Projektledare

Peter Mankenskiöld / peter.mankenskiold@sambruk.se / Tfn: 0761-70 45 60

Björn Hagström / bjorn@hagstrom.nu / Tfn: 0706-44 01 44

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785