Sambrusk logotyp, till startsidan

Samarbetspartners

Europeiska unionen
FORMsoft
Interreg IVC
Kammarkollegiet
sitevision
Sveriges kommuner och landsting
Vinnova
Relaterat
Aktuellt
 • 2017-03-20
  Från MOTtagare till MEDborgare
  Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se
 • 2017-03-16
  Kommunträff Öppna data

  Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas
 • 2017-03-09
  Givande möte mellan Föreningen Sambruk och dess danska motsvarighet, OS² i Köpenhamn den 7 mars 2017
  På uppdrag av Föreningen Sambruks styrelse har vi påbörjat dialog med Föreningens motsvarighet i Danmark – OS2. Efter ett par inledande elektroniska diskussioner efter årsskiftet, träffades så Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman och OS²:s Forretningsleder i samband med det danska OpenSource-nätverkets möte i Köpenhamn, den 7 mars.Utöver ett antal intressanta föredragningar under seminariedagen, bl a om det nyligen avslutade EU-projektet E-ARK och etablering av ett helt nytt medborgarregister för Grönland (byggt på öppen källkod), så fick de bägge föreningarnas verksamhetsansvariga tillfälle till en givande diskussion om verksamheterna, dess olika utmaningar och pågående projekt.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785