Sambrusk logotyp, till startsidan

RSS och prenumeration

Du kan få Sambruks nyheter i ditt RSS-flöde eller så kan du få ett e-postmeddelande då vi publicerar en nyhet.
RSS ikon
Aktuellt
 • 2016-02-09 07.00
  Tilldelningsbeslut annonserat för Föreningen Sambruks upphandling av förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum
  Föreningen Sambruk har, genom ett samarbete med Västerås stad, erhållit upphovsrätten till verksamhetssystemet Provisum. Systemet erbjuder ett effektivt verksamhetsstöd för Överförmyndarens arbete – både för kommunens handläggare och e-tjänst till ställföreträdare ( t ex God man). Genom överenskommelsen har Föreningen också fått i uppdrag att administrera systemet i relation till tillkommande kommuner, som önskar nyttja systemet och att vara kommunicerande länk mellan dessa och en gemensam förvaltningspartner. För att säkerställa en långsiktig och stabil samverkan för förvaltningsåtagandet för Provisum, har Föreningen genomfört en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Efter prövning av de inkomna anbuden har Föreningen Sambruk beslutat tilldela Resursen AB avtalet. Avtal kommer att ingås när spärrperioden löpt ut.
 • 2016-02-01 06.29
  Sambruk deltog vid SKL-seminarium verksamt.se/kommun 2016-01-18
  Vid seminariedagen redovisades höstens arbete och resultat inom projektet verksamt.se/kommun, samt plan för vårens aktiviteter
 • 2016-01-28 06.24
  Upphovsrätten för ärendehanteringssystemet Streamflow överlämnat till Föreningen Sambruk 1/1 2016
  Streamflow är resultatet av ett FoU-projekt som Föreningen Sambruk genomfört tillsammans med bl a Jönköpings kommun, Högskolan Väst och företaget Jayway Products AB. Vid årsskiftet 2015/2016 överlät Jayway allt material för applikationen ”Streamflow” till Föreningen Sambruk. Materialet omfattar programspecifikation, källkod, installations- och driftsansvisningar för ”Streamflow”.
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785