Sambrusk logotyp, till startsidan

RSS och prenumeration

Du kan få Sambruks nyheter i ditt RSS-flöde eller så kan du få ett e-postmeddelande då vi publicerar en nyhet.
RSS ikon
Aktuellt
 • 2015-11-24 07.20
  25/11 Höstkonferensen "Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola" sänds via webben
  Följ Föreningen Sambruks och VINNOVAs gemensamma konferensdag med fokus på innovativa lösningar för att realisera framtidens digitaliserade skola
 • 2015-11-20 07.13
  Ny projektansökan till VINNOVA
  Inom ramen för VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingår i programmet Öppen innovation, har Föreningen Sambruk lämnat in en projektansökan. Projektet bygger på en idé av erfarna personer inom området; Peter Mankenskiöld som tidigare arbetat inom området för Västerås stad och SKL, samt Björn Hagström, Örebro kommun (tidigare verksam i eDelegationen). Syftet med projektet är att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner.
 • 2015-11-19 07.38
  EU-projektet NEBULA (Cloud Computing) i avslutningsfas
  Projektkonsortiet, bestående av sju organisationer – bland andra Föreningen Sambruk, genomförde i början av november de två avslutande, gemensamma aktiviteterna inom projektets ram. NEEBULA-projektet har tagit fram och praktiskt använt material för kompetensutveckling av personer som i sina olika yrkesroller kommer att beröras av molnbaserade IT-tjänster och system. Hela projektkonsortiet var på plats i London, där vi genomförde dels det sista projektmötet, dels en avslutande öppen konferens om molnbaserade tjänster och system
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785