Sambrusk logotyp, till startsidan

RSS och prenumeration

Du kan få Sambruks nyheter i ditt RSS-flöde eller så kan du få ett e-postmeddelande då vi publicerar en nyhet.
RSS ikon
 1.  
Aktuellt
 • 2017-11-16 07.30
  Föreningen Sambruks förberedelsearbete inför nya Dataskyddsförordningen
  Föreningens arbete och fokus, med avseende på Dataskyddsförordningens krav, kan delas upp i tre delar; Förstudieprojektet, benämnt "GDPR-inventeringen med AI-stöd", föreningens interna och administrativa system och de operativa system som Föreningen ansvarar för, på uppdrag av Föreningens medlemskommuner
 • 2017-11-15 07.30
  Ny medlem i Sambruk
 • 2017-11-07 07.30
  Sista sessionen i eSams serie av workshops under hösten, där Föreningen Sambruk deltagit
  Under hösten har eSam genomfört en workshopserie för att kartlägga och föra konkreta diskussioner om gemensamma behov i offentlig sektor. Syftet är att gemensamt inventera pågående utvecklingsaktiviteter och identifiera vad som behöver göras tillsammans framöver, för att bidra till större samhällsnytta.Föreningen Sambruk har inbjudits att delta i dessa workshops och i tre av de totalt sex sessionerna har vi bidragit med information om Föreningens utvecklingsprojekt, särskilt inriktat på de projekt som har klara beröringspunkter med speciellt intressanta initiativ som identifierats i eSams översiktskarta.
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785