Sambrusk logotyp, till startsidan

Som en del i projektet Öppna verksamhetssystem – skola för mer pedagogik och mindre administration har två delprojekt initierats

Föreningen Sambruk har tillsammans med leverantörerna för verksamhetssystem i förskola/skola (IST, Novasoftware och Tieto) erbjudit kommunerna att delta i projekt för att möjliggöra fler och bättre integrationer mellan verksamhetssystem och leverantörers system.

Hösten 2013 besvarade Sambruks medlemmar en enkät för projektet Öppna verksamhetssystem – skola, för mindre administration och mer pedagogik.

Svaren sammanställdes och projektet tillsammans med leverantörerna (Tieto, IST och Nova software) gick igenom enkätsvaren och tog gemensamt fram förslag på kommande projekt.


Följande delprojekt har beslutats

Integration mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem Den förväntade effekten av projektet är att, genom integration mellan skolans verksamhets­system och personalsystemet, avsevärt minska administrativt dubbelarbete och minimera risken för felregistreringar.

Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem Med ett välfungerande, automatiskt informationsutbyte mellan systemen skulle felkällorna elimineras och arbetet förenklas betydligt, t ex rapportering av närvaro, rätt elever i olika grupper med rätt kopplingar till lärare, osv.

Mer information på projektets sida >>

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785