Sambrusk logotyp, till startsidan

Sambruks konferensdag 17 november - Ett inkluderande och stödjande e-samhälle för ungdomar i och utanför skolan

Då flera har varit på höstlov är anmälningstiden till Sambruks konferensdag 17 november förlängd till 7/11!


Vid konferensen deltar bl.a. följande

Troed Troedson

- en av Sveriges ledande samhälls- och framtidsanalytiker, kommer att presentera vikten av att byta perspektiv

SKL:s EU-projekt Plug In

Nya metoder ska få ungdomar som funderar på att avbryta sina gymnasiestudier eller som redan har gjort det, att vända tillbaka till skolan. SKL samordnar projektet ”Plug In” i samverkan med ett femtiotal kommuner i fem regioner i landet.

SKL:s projekt för Gemensam Kravspecifikation, skoladministrativa system

Målet för 2014 är att ha en nyckelfärdig kravställning och stödmaterial klart för kommunerna att använda vid upphandling av skoladministrativt system.

Sambruks pågående projekt:

  • UVAS, Unga som varken arbetar eller går i skola - IT-stöd

Ett IT-baserat system som gör det möjligt att på ett överskådligt och lätthanterligt sätt dokumentera och följa de ungdomar som faller inom det kommunala informations- och aktivitetsansvaret

  • iVAS, innovativt verksamhetssystem inom skolan - Vinnovaprojekt

Projektet har beviljats medel från VINNOVA då det ansågs ha stark inriktning, kompetens och genomförandeplan för att uppnå skalbara effekter för digitaliseringen av skolan. Inom projektet skapas en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt.

  • Öppna verksamhetssystem för skolan

Projektet arbetar med att realisera integrationer mellan olika system, i samverkan med systemleverantörerna.

Visning av applikationer för iVIS och UVAS kommer att ske i en separat lokal, där det ges möjlighet till genomgång och diskussion om respektive system.

Agenda>>PDF (pdf, 44.1 kB)


Varmt välkommen med din anmälan - En intressant och givande dag utlovas!

Anmälan>>länk till annan webbplats

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785