Sambrusk logotyp, till startsidan
Provisum

Påminnelse!

Nacka kommun & Föreningen SAMBRUK bjuder in till öppen seminariedag om digitalisering av ärendeprocesserna inom överförmyndarens verksamhet

VÄLKOMNA till ett halvdagsseminarium i Nacka, där Överförmyndarenheten visar hur ett effektivt digitalt processtöd bidrar till att utveckla handläggarnas arbete, från manuella, oklara arbetsrutiner till en effektiv och serviceinriktad verksamhet.

 

Tid: 8 februari 2018, kl 13:00 – 16:00

Plats: Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersenast den 2 februari

Fortfarande finns ett antal platser kvar, anmäl dig snarast!

AGENDAPDF (pdf, 378 kB)

 

Det finns ett begränsat antal platser, eftersom seminariet kommer att fokusera på en interaktiv dialog mellan Nackas verksamhetsansvariga, systemspecialisterna bakom det digitala verktyget och seminariedeltagarna.

Utöver möjligheten att utbyta erfarenheter med överförmyndarkollegor från andra kommuner, kommer du att få träffa och lyssna på bl a:

  • Ann-Charlotte Oetterli, enhetschef vid Överförmyndarenheten i Nacka
  • Michael Siljö, Business director, Resursen Sverige AB, förvaltnings- & utvecklingsansvarig för verksamhetssystemet Provisum
  • Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk

Läs mer:

För ytterligare information kontakta:

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785