Sambrusk logotyp, till startsidan
Projektansökan Öppna datakällor 6

Ny projektansökan till VINNOVA

Inom ramen för VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingår i programmet Öppen innovation, har Föreningen Sambruk lämnat in en projektansökan. Projektet bygger på en idé av erfarna personer inom området; Peter Mankenskiöld som tidigare arbetat inom området för Västerås stad och SKL, samt Björn Hagström, Örebro kommun (tidigare verksam i eDelegationen). Syftet med projektet är att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner.

En av byggstenarna för öppen datadriven innovation är tillgången till öppna datakällor. Om endast ett fåtal kommuner arbetar aktivt med öppna data är det svårt att uppnå en nationell täckning av data inom ett specifikt område. För att kommunala öppna data ska användas och ge effekt måste data användas.

Om en datamängd saknar nationell täckning riskerar intresset av att använda datamängden utebli. Följden blir att det inte skapas några spinn-off effekter och potentialen med öppna data realiseras inte. Även om alla kommuner publicerar samma datamängd så räcker inte detta, den måste också publiceras på ett enhetligt sätt.

SKLs samordning för kommunala öppna data har identifierat att det är viktigt att en datamängd, till exempel skolmatsmenyer, publiceras på samma sätt och i samma format av alla kommuner för att underlätta för de som vill återanvända den aktuella datamängden. Om den som ska använda öppna data får den i många olika format från 290 kommuner är det i praktiken omöjligt att bygga nationella tjänster.

De flesta datamängderna från kommunerna är lika och behöver beskrivas och publiceras på ett enhetligt sätt enligt en nationell definition, så att det är möjligt att skörda data maskinellt från alla kommuner med samma sökparametrar.

För att detta ska kunna genomföras behövs en väl planerad samordning.

Ett sätt att uppnå detta är att ta fram en metod och modell för att beskriva datamängder på ett homogent sätt för alla kommuner. Denna modell ska kunna användas av alla kommuner. Ett specifikt antal datamängder kommer att identifieras och beskrivas i enlighet med den nationella definitionen och DCAT-APlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet för projektet är att skapa en nationell modell och metod för ett specifikt antal datamängder, samt publicera dessa gemensamma öppna datakällor enligt DCAT-AP i kommunal samverkan med fem kommuner.

Föreningen Sambruk ansöker om medel för att utöka den nationella samordningen för kommunala öppna data med målet att etablera en grupp med några större kommuner som är villiga och intresserade av att driva frågan framåt genom att enas om hur vissa datamängder ska öppnas upp och därefter också öppna upp dem. Genom att arbeta på ett samordnat och enhetligt sätt samt eventuellt bygga in stöd i befintliga verksamhetssystem kan trösklarna sänkas för samtliga kommuner att göra samma sak. Då har vi en mycket större möjlighet att nå målet, att alla kommuner delar samma data på samma sätt.


Kontaktpersoner:

Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se 0703-141192

Peter Mankenskiöld, peter.mankenskiold@skl.se 0761-704560

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785