Sambrusk logotyp, till startsidan
Monika Bubholz, ordförande föreningen Sambruk

Ny ordförande i föreningen Sambruk

Monika Bubholz, kommunalråd Karlstad kommun, valdes vid föreningens Årsmöte

Vid föreningen Sambruks Årsmöte 30 maj valdes Monika Bubholz, kommunalråd i Karlstad, till ordförande för föreningen Sambruk.

– Sambruk har en viktig uppgift i att stötta kommunernas IT-utveckling. Istället för att varje kommun utvecklar egna system kan föreningen Sambruk underlätta samarbete och dela på utvecklingskostnaderna, säger Monika Bubholz.

– Ett exempel är tjänsten och appen FixaMinGata, där människor kan anmäla exempelvis trasig gatubelysning eller hål i gatan.


Monika Bubholz är även ordförande i den värmländska drift- och servicenämnden, som är ett lokalt samarbete mellan kommuner och landstinget för att utveckla och driva gemensamma plattformar och e-tjänster.

Källor:

Värmlands Folkbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya Wermlands-Tidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


I Verksamhetsplan 2017, som antogs vid årsmötet, har styrelsen konstaterat att det går att ”konsolidera” inriktning och fokus för Föreningens verksamhet i två huvudgrupper, inom vilka pågående och tillkommande aktiviteter insorteras: 

  • Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt satsning på nya, innovativa lösningar
  • Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya affärsmodeller, inom områden som ingen annan aktör satsar på

Föreningens olika projekt och övriga aktiviteter, som relaterar till ovanstående områden beskrivs utförligare i Verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 1.2 MB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785