Sambrusk logotyp, till startsidan
Västra Götalandsregionen

Ny medlem i Sambruk

Smart region Västra Götaland

 

Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", finns i syfte att samordna åtgärder som behövs inom digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom digitalisering. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet och med en målsättning om digitalisering i människans tjänst.

 

Västra Götaland deltar i Föreningen Sambruks projekt

GDPR-INVENTERING MED STÖD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS


Kontaktperson: Tore Johnsson, Samordnare digital agenda tore.johnsson@vgregion.se, 070-602 20 90

Välkomna till Sambruk!

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785