Sambrusk logotyp, till startsidan
FixaMinGata logo

Nu lanseras FixaMinGata!

FixaMinGata är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan tre svenska intresseföreningar – Sambruk, KIVOS och FFKP – för att etablera en nationell e-tjänst för felanmälan i gatumiljön. I samband med Sambruks vårkonferens 10 april 2013 lanseras nu FixaMinGata som en gemensam, nationell e-tjänst för alla Sveriges kommuner – den första i sitt slag i Sverige.

Vad är FixaMinGata?

En nationell, webbaserad lösning för alla att rapportera fel/problem i stadsmiljön – oavsett vilken kommun man befinner sig i eller vill rapportera till.

Med FixaMinGata är det möjligt att på ett enkelt och enhetligt vis rapportera problem i gatu­miljön, till exempel ett hål i gatan, trasig gatubelysning eller nedskräpning, utan att behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service - systemet tar hand om att skicka rapporten till rätt mottagare.

Hur FixaMinGata fungerar

e-tjänsten startar med att ge användaren en enkel fråga - var är du? Genom att svara med ett postnummer eller en adress och stad, så visas en karta över det aktuella området.

Användaren markerar på kartan var problemet är beläget, varvid systemet svarar med att placera en markör och öppna ett formulär med några enkla frågor:

  • Rubrik – vad för slags problem
  • Beskrivning av problemet i text
  • Möjlighet att bifoga bild
  • Kategorisering av problemet (tex “Gata”, “Nedskräpning”, “Gatubelysning” osv)
  • Namn på anmälaren (frivilligt, behövs om man önskar återkoppling om/när problemet åtgärdats)

Första gången man anmäler fel/problem via e-tjänsten så verifierar man sin e-postadress genom att klicka på en länk i det automatiska brev som skickas ut. Är man en återkommande rapportör så kan man i stället välja ett lösenord för att identifiera sig. Det är frivilligt att rapportörens namn visas tillsammans med felet i kartan och tjänstens lista över rapporter.

Systemet slår nu upp vilken kommun problemet markerats i (baserat på kartreferensen) och vilken mottagare av den valda kategorin som ska få rapporten. Därefter skickas rapporten som ett e-postmeddelande till rätt avdelning inom den aktuella kommunen.

Från kommunens sida hanteras den inkomna rapporten som andra inkomna ärenden via e-post med skillnaden att rapporterna följer samma mönster och utseende vilket underlättar databehandling och filtrering.

När felet åtgärdats stänger antingen kommunen eller rapportören ärendet i FixaMinGata genom att besöka ärendets direktlänk och välja “Stäng ärende”.

Fördelar med FixaMinGata

+      Snabbt, enkelt och intuitivt att använda för alla


En engagerad medborgare ska ha enkla, smidiga informationsvägar till kommunen för att kunna vara delaktig i kommunens arbete dess utveckling – FixaMinGata erbjuder en enkel, intuitiv funktion för rapportering av fel/problem i stadsmiljön, oberoende av hur kommunen administrativt delat upp ansvarsområden i olika förvaltningar eller enheter.

Därför är kartan och rapporten den centrala funktionen, systemet tar hand om resten, dvs att slå upp vem som är mottagare och vart rapporten ska skickas.

Att FixaMinGata erbjuder ett och samma verktyg och gränssnitt för samtliga kommuner gör att medborgaren känner igen sig, oavsett vilken ”relation” man har till den kommun man rapporterar till, t ex boende, arbetande eller tillfällig besökare.

+      Enkelt att behandla och följa upp inkomna ärenden


Eftersom den inskickade rapporten alltid håller samma struktur och form, blir det enkelt för verksamheten att databehandla eller filtrera ärenden som kommer in via FixaMinGata.

Genom att underlätta för aktiva och engagerade medborgare att ta kontakt och komma med förbättringsförslag och synpunkter skapas en mera utvecklingsorienterad kommun. Att rapportörerna genom FixaMinGata också går att kontakta genom den e-postadress som följer med varje ärende är naturligtvis en fördel när man vill följa upp en rapport, ställa följdfrågor och/eller tacka för hjälpen.

+      Samdriftsfördelar


Ett enhetligt, nationellt system för alla Sveriges kommuner innebär inte bara en välkänd och effektiv väg in för medborgaren, samt goda möjligheter till dialog och uppföljning för kommunen, utan skapar naturligtvis också stora driftfördelar.

Ett konsortium för gemensam drift och förvaltning av FixaMinGata får Sveriges kommuner en mycket kostnadseffektiv e-tjänst för felanmälan, inklusive möjlighet att vara med och påverka utveckling och utformning av systemet.

Vem som ligger bakom FixaMinGata


FixaMinGata har genomförts som ett samarbetsprojekt av Föreningarna Sambruk, Kivos och FFKP under 2012-2013. Arbetet har inneburit att översätta och anpassa den brittiska förlagan FixMyStreet till svenska förhållanden och i samarbete med ett antal kommuner få fram en så bra tjänst för svenska villkor som möjligt

För mer information om hur man ansluter sig, vänligen kontakta:

  • Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, Sambruk claes-olof.olsson@sambruk.se
  • Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås & Ordförande i KIVOS, goran.westerlund@alingsas.se
  • Rikard Fröberg, Projektledare & Styrelseledamot i Föreningen Fri Kultur & Programvara, rikard@ffkp.se
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785