Sambrusk logotyp, till startsidan

Möte kring erfarenhetsutbyte om skolfederation.se och digitalisering i skolan i Botkyrka, den 14/9 2017

Den 14 september arrangerade Botkyrka kommun, tillsammans med IIS, erfarenhetsutbyte om skolfederation.se och digitalisering i skolan. På plats fanns också representanter från Föreningen Sambruk och #iVIS_se.

Botkyrkas strategi är att tänka holistiskt (vikten av en fungerande helhet), vilket innebär att fokus i digitaliseringsstrategin flyttats från användning av specifika appar, enheter till att istället skapa en samsyn kring nyttoeffekter ur ett flertal perspektiv; Botkyrka kommun, dess lärare och elever, föräldrar och samhället i stort.

Under dagen presenterade Botkyrka hur de använder den övergripande inloggningstjänsten skolfederation.se och positiva effekter av att alla inkluderas i arbetet, från fungerande teknisk arkitektur till praktisk användning av pedagoger.

På plats fanns även IIS, som är huvudman för skolfederation.se, som beskrev vad som händer just nu och även aktuella utvecklingsområden. SKL gav deltagarna ett övergripande samhällsperspektiv, och presenterade pågående projekt. Skolverket sammanfattade genom att beskriva förändringstakten i Sverige.

Föreningen Sambruks projekt iVIS – innovativt Verksamhetssystem i Skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – genomfördes 2013–2016 och skapade en grundläggande plattform för skolans digitala verktyg och därmed en väsentlig förutsättning för en effektiv och positiv fortsättning av den svenska skolans digitalisering.

iVIS-projektets målsättning har varit att föra den digitala utvecklingen i skolorna framåt, genom att skapa ett öppet ekosystem som är både mer flexibelt och kostnadseffektivt än dagens lösningar. Genom systemets öppenhet är det möjligt för både leverantörer, lärare, elever m.fl. att skapa nya, innovativa digitala tjänster för skolan – både för att täcka dagens efterfrågan och behov, men också att introducera helt nya tjänster.

iVIS består av:

  • en grundläggande del, BaseData, där uppgifter lagras och återanvänds av andra moduler/system som ex lärplattformar och administrativa tjänster.
  • Inloggningstjänst (som kan integreras med skolfederation.se)

Kringtjänster, t ex för avvikelserapportering, skolbussanmälan & -administration

Federerad inloggning

skolfederation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett sätt att erbjuda en standardiserad inloggning till skolans system, vilket förenklar för både elever, lärare, administratörer och leverantörer. Eleverna kan därigenom använda en enda inloggning, single sign-on, för att komma åt skolans aktiva digitala tjänster. Skolfederation.se:s inloggningsfunktion läggs nu till i iVIS administrativa skolplattform.

IVIS kan också användas för att ge andra system - som lärplattformar - tillgång till elevdata – namn, klasstillhörighet, kontaktuppgifter mm. All elevdata är samlat på ett ställe, med en standardiserad inloggning – säkert, lagrat i Sverige och är en god grund för att kunna uppfylla den kommande dataskyddslagstiftningen – GDPR.

Dagen i Botkyrka, 14 september, filmades och material har sammanställts för intresserade.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson – Föreningen Sambruk

Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, tel 0703 — 14 11 92, claes-olof.olsson@sambruk.se

Kontaktperson – iIVS

Hillar Loor, Senior partner imCODE Partner AB, tel 0498 – 20 03 02

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785