Sambrusk logotyp, till startsidan

Kommunträff Öppna data

Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas

Dagen syftar till att diskutera förestående utmaningar och konkretisera lämpliga aktiviteter för ett kommunalt samarbete.

  • SKL kommer att anordna två träffar under hösten 2017 och har bjudit in till en nätverksdag i samband med konferensen Offentliga rummet i Sundsvall 30 majlänk till annan webbplats
  • Det har också hänt en del kring specifikationer för hur öppna data kan/bör delas. Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) kan vara intressant för arbetet inom öppna data.
  • Ett antal kommuner i Norge har påbörjat samarbeta, som kan vara till nytta inom området.
  • Därutöver finns det projekt kring Internet of things som finansierats av Vinnova, som kan vara av intresse.
  • Göteborgs stad startar vidareanvändarforum inom Öppna data den 27 mars kl 15-19 på Johannebergs Science park.

Agenda 22 mars

  1. KORT presentation av deltagarna
  2. Fortsatt diskussion om behov kring samarbetet hur vi ska organisera oss
  3. Diskussion om informationsmängder vi skulle kunna arbeta med
  4. Rapport kring vad som hänt med livsmedelskontroller och leverantörsreskontra som idag har specifikationer framtagna
  5. Nästa träff (vad ska vi uppnå)

Agendan är föränderlig utifrån gruppens diskussionsbehov.

Anmälan

När: 22 mars kl. 10-16

Var: Hotel Riverton, Stora badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

Spårvagnshållplats Stenpiren är närmast, annars 28 minuters promenad från Centralen.

Anmälanlänk till annan webbplats

Varmt välkomna till en spännande dag!

Kontaktperson
Kim Lantto, kim.lantto@goteborg.se
Utvecklingsledare, 031-365 00 81 alt. 0722-44 27 77

Träffen sponsras av Västra Götalandsregionen och Wikimedia, och är en uppföljning av workshop som genomfördes 2016-11-28länk till annan webbplats

Datahotell.se har publicerat ett inlägg från tillfälletlänk till annan webbplats


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785