Sambrusk logotyp, till startsidan
Sambruk

Inbjudan till seminarium kring effektivt IT-stöd för personliga assistenter

Möter din kommun också utmaningar i planering och uppföljning av LSS-verksamheten, framförallt vad avser Personliga Assistenter?

Föreningen Sambruk har genom ett samarbetsprojekt, kallat ’BITA – Brukarcentrerad IT-utveckling inom Personlig Assistans’ utvecklat ett effektivt IT-stöd som underlättar såväl planering, tidsredovisning och uppföljning av Personliga Assistenters arbete.

Under en seminariedag, den 11 juni i Kumla visas systemet. Projektgruppen kommer då också att redovisa praktiska erfarenheter av systemet, dess nyttoeffekter och plan för vidare arbete. Därvid diskuteras också förutsättningar och möjligheter för ett utökat samarbete med flera intresserade kommuner.

Bifogat denna inbjudan finns en kortfattad bakgrundsbeskrivning till projektet, samt översiktlig systembeskrivning. Om du önskar mer information, kontakta Lotta Ruderfors (se kontaktinfo nedan)!

Hållpunkter för seminariet

  • Visning av systemet – TidIT
  • Kumlas erfarenheter
  • Förslag till vidareutvecklingsplan
  • Förutsättningar & villkor för samverkande parter
  • Nästa steg

Praktisk information om seminariet


(seminariet vänder sig till kommuner)

Tidpunkt:      den 11 juni 2013

Plats:            Kumla

Anmälan:      mail till lotta.ruderfors@sambruk.se, senast 24 maj

Varmt välkommen!

Lotta Ruderfors
Projektledare, BITA & Projektkoordinator, Föreningen SAMBRUK

BakgrundPDF (pdf, 56.5 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785