Sambrusk logotyp, till startsidan

www.FixaMinGata.se

Från MOTtagare till MEDborgare

Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se

Samhället befinner sig i stark förändring, där transparens & öppenhet driver utvecklingen av kommunens serviceutbud. Kommunen behöver vara öppen och tillgänglig för dialog med medborgare via flera olika kanaler (inte minst de digitala) utifrån medborgares önskemål och förväntningar på högre kvalitet och effektivare service.

 

Förslag till samverkan

Föreningen Sambruk bjuder in till ett samverkansprojekt för att underlätta införande av den nationella e-tjänsten FixaMinGata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommuner som har lång erfarenhet av att framgångsrikt använda tjänsten kommer att dela med sig av sina erfarenheter vid fyra tillfällen, i form av gemensamma telefonmöten. Varje tillfälle har ett tema, som efter mötet diskuteras ytterligare, samt förankras/genomförs inom respektive kommun. På så sätt kan nya kommuner undvika fallgropar och få tips och idéer kring bl.a. vilka effekter medborgares delaktighet har givit.

 

Grov preliminär tidsplan

  • Första tillfället - intern förankring

­Planera och hitta arbetsmetoder som nyttjar befintliga resurser effektivt.

  • Andra tillfället – extern förankring

Hitta de fora (kommunens webbplats/sociala media-kanaler, lokaltidningar, m m) som finns naturligt inom kommunen, och informera om och argumentera för tjänsten.

  • Tredje tillfället – kommunanvändare/medborgarrapportering/integration

Genomgång av tjänsten FixaMinGata.se Möjlighet att få tillgång ges till test-sajt.

  • Fjärde tillfället – förvaltning, support, utveckling

Beskrivning av samverkansmodellen, genom e-tjänstens s k Förvaltningsråd och uppsamling av tidigare frågeställningar och synpunkter.

 

Medborgaren som medskapare av digitala tjänster inom offentlig service

Utmaningen – och samtidigt mervärdet – för kommuner (liksom andra offentliga organisationer) är att ta tillvara människors kreativitet och utvecklingskraft, som en del av omställningen till ett fullständigt digitaliserat e-samhälle.

FixaMinGata.se är en kanal som ALLA kommuner kan erbjuda ALLA Sveriges invånare – både kommuninvånare och besökare.

 

Varför är FixaMinGata.se en värdefull och kostnadseffektiv e-tjänst – för medborgarna och kommunen?

 

  1. Enklare, och bättre kommunikation mellan kommun och medborgare – dubbelriktat – man vårdar och utvecklar relationen kommun – medborgare
  2. Stärker individens incitament för interaktion och bidrag till utvecklingen av kommunens service, t ex brister i stadsmiljön
  3. Generell e-tjänst, som är enkel att hitta och kan användas oavsett vilken kommun man befinner sig i (eller känner till), tjänsten ser likadan ut och fungerar på samma sätt i hela Sverige och kommunicerar automatiskt med rätt kommun (och instans inom kommunen)


Intresserad?

Om din kommun beslutar att aktivt använda FixaMinGata.se som en effektiv kanal för dialog och utveckling av service, erbjuder Föreningen Sambruk en plats i det ovan beskrivna samverkansprojektet, för att underlätta förberedelser och införande av e-tjänsten FixaMinGata.se

OBS! införandeprocessen omfattar inte någon teknisk installation – FixaMinGata.se är en s k molntjänst som inte behöver installeras i kommunens IT-miljö.

När tre kommuner meddelat sitt intresse att delta, schemalägger vi ovan beskrivna fyra tillfällen gemensamt, ca 1,5 timma per tillfälle. Deltagandet är avgiftsfritt!

Intresserade kommuners åtagande är ett deltagande i Förvaltningsrådet.

 

Frågor och funderingar besvaras av

Lotta Ruderfors, 0705–717747

Förvaltningsledare, Föreningen Sambruk

Intresseanmälan skickas till lotta.ruderfors@sambruk.se

 

ProjektförslagPDF (pdf, 523.7 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785