Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruk startar projekt för att underlätta efterlevnad av nya Dataskyddsförordningen 2018 (GDPR)

Responsen på vårt septemberutskick, med förslag till samverkan kring förberedelser inför en nya Dataskyddsförordningen har varit positiv och därmed kan vi nu initiera projektets första fas som syftar till att verifiera konceptet och nyttoeffekter. Detta kommer sedan att följas upp med nästa projektfas där vi kommer att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.

Projektet kommer att genomföras i samverkan med minst sex av Föreningen Sambruks medlemmar, tillsammans med IBM Svenska AB som tillhandahåller sin öppna utvecklingsplattform.

Den initiala projektplaneringsgruppen har nu formulerat den första versionen av Projektplanen och projektkick-off planeras till vecka 42.

För att effektivisera arbetet med inventering av alla datamängder för klassificering inom ramen för arbetet med nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25/5 2018 genomför Föreningen Sambruk – i samverkan med ett par utvalda specialistresurser ett pilotprojekt. Målet är att etablera en praktiskt fungerande test- & analysmiljö för att enklare klassificera data för att underlätta efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna miljö ska kunna hantera komplexa digitaliserade miljöer omfattande såväl strukturerad som ostrukturerad information.

Den datorbaserade miljön kommer att kompletteras med artificiell intelligens (AI)-stöd i förening med mänsklig expertis. Målsättningen är att detta koncept kan erbjuda väsentliga effektiviseringsvinster i det omfattande kartläggningsarbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav.

Pilotprojektets syfte är att verifiera konceptet och nyttoeffekter, samt att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.

Innovationsplattform

 

Målsättningen är att erbjuda en tjänst som medför väsentliga effektiviseringsvinster i det omfattande kartläggningsarbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav.

Förväntad nytta/resultat

Den paketerade tjänsten tas fram med syfte att kunna användas av alla aktörer inom offentlig sektor (Statliga- och kommunala myndigheter och bolag samt landsting och regioner) med avsikt att effektivisera arbetet med inventering av datamängder, bland annat för utsökning av förekomst av persondata i komplexa digitaliserade miljöer omfattande såväl strukturerad som ostrukturerad information.

EU:s dataskyddsreform 2018

 

 

 

 

 

Information om GDPR-projektet

Kontaktuppgifter Projektledare

Peter Mankenskiöld
E-post: peter.mankenskiold@sambruk.se
Tfn: 0761-70 45 60

Mer information om GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-141192 eller läs mer på Föreningens webbplats; http://sambruk.se/länk till annan webbplats

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785