Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruk deltar i VINNOVAs innovationsworkshop den 28 april 2016

Inför ansökningsomgången inom utlysningen ’För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet – FRÖN’ arrangerar VINNOVA en workshop/dialogmöte den 28 april 2016. Föreningen Sambruk avser ansöka om projektstöd för flera projektidéer, och kommer att finnas representerade vid workshop.

Utlysningen riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster som äger ett förändringsbehov. Eftersom Föreningen Sambruks mission är att utveckla samhällsservice och förbättra den långsiktiga effektiviteten med hjälp av innovation, så ser vi dialogmötet som ett utmärkt tillfälle att föra konstruktiva dialoger med både företrädare för VINNOVA och andra innovativa projektidéer.

Bakgrund – FRÖN

Offentligt finansierade verksamheter – som Föreningen Sambruk – medverkar genom olika projektinitiativ till att innovativa lösningar planeras, utvecklas, efterfrågas och kommer till användning på flera sätt.

Ett projekt startar i ett behov eller utmaning, samt en idé om hur man kan ta sig an det. En förutsättning är tid och budget, förmåga att planera och prioritera samt driva projekt. Sist men inte minst behövs ofta ett öppet förhållningssätt. Dels är det viktigt att inte förutbestämma lösningar, utan att fokusera på behoven. Dels behövs ofta olika typer av samarbeten inom och utanför den egna verksamheten.

Genom FRÖN vill VINNOVA finansiera idéer och lösningar som har förutsättningar att bidra till bättre samhällsservice. Projekten ska drivas av offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehov, har högt ställda ambitioner och engagerade medarbetare. Avsikten är att skapa incitament för projekten genom att hjälpa till med de extra resurser som kan krävas för ett lyckat projekt.

Workshop 28 april 2016

Den 28:e april erbjuder VINNOVA en unik möjlighet att delta i en workshop kring innovation i offentligt finansierad verksamhet. Eftersom Föreningen Sambruk avser att söka stödmedel för åtminstone två projektidéer inom FRÖN, så kommer Föreningen att representeras av två tilltänkta projektledare plus Sambruks Verkställande tjänsteman.

Under workshopen kommer moment såsom gruppcoachning, pitchning av idén/projektet samt tips och trix kring hur man jobbar med projektplanering att ingå. Tillfälle kommer också ges att få svar på eventuella frågor kring ansökningsskrivning.

Föreningen Sambruks projektidéer

För utlysningen FRÖN arbetar Föreningen med två innovativa projektidéer, som underlag för ansökan om stödmedel;

  • Kommunal Insatsstyrka – ett koncept för att stödja Sveriges kommuner i utveckling och införande av nya digitala tjänster
  • Automatiserad informations-/dataöverföring – genomförande av en pilotstudie, som fortsättning på tidigare genomförd förstudie som identifierat att Sveriges kommuner årligen tvingas svara (ofta genom mer eller mindre manuellt arbete) på mer än 700 datainsamlingsförfrågningar, till en uppskattad totalkostnad om drygt 600 miljoner kronor. Projektet syftar till att definiera automatiserade lösningar för att drastiskt reducera dessa kostnader

Projektansökningar kommer att inlämnas till VINNOVA innan utlysningen stänger, den 1 juni 2016.

För mer information, kontakta

Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se  / 0703-141192  


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785