Sambrusk logotyp, till startsidan
Digidel

Delta i årets eMedborgarvecka 9-15 oktober!

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som nu arrangeras för fjärde året av Digidelnätverket. Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Alla som gör insatser för digital delaktighet kan medverka under eMedborgarveckan 2017, till exempel kommuner, organisationer, myndigheter, företag, bibliotek, studieförbund och privatpersoner. Veckan riktar sig till vem som helst som vill lära sig mer. Vilka aktiviteter ni vill genomföra är upp till er. Man kan erbjuda föreläsningar, utbildningar och hands-on-tillfällen. Det kan handla om allt ifrån en visning av tjänsten Mina meddelanden eller Mina vårdkontakter till att handgripligen få prova på tjänster på den kommunala webben eller andra tjänster från myndigheter eller andra aktörer, eller hjälp att ta sig ut på nätet. Veckan ska ge tillfälle för till exempel förvaltningar i en kommun och myndigheter att visa och marknadsföra sina tjänster på tillgängligt sätt. Ett tips är därför att samarbeta över förvaltningsgränserna i den egna kommunen och kontakta någon eller några myndigheter och organisationer lokalt för gemensam medverkan under eMedborgarveckan.

eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för digital delaktighet. Det finns inga medel att söka. Alla aktörer som anmäler sig och medverkar under Medborgarveckan kommer att bli omnämnda i den rapport vi sammanställer efter varje kampanjvecka, som inspirationsmaterial och dokumentation. För att kunna följa upp insatserna kommer vi att be er i en kort digital enkät redovisa ungefärligt antal deltagare, vilka aktiviteter ni erbjudit och uppskattad fördelning män/kvinnor.

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKampanjmaterial till eMedborgarveckan finns tillgängligt på digidel.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför nedladdning och utskrift.

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss!

Projektledare eMedborgarveckan 2017
Tomas Finger, tomas@tomasfinger.se

Projektstöd
Ann Wiklund, ann@annwiklund.se

eMedborgarveckan 2017 stöds ekonomiskt av Kungliga Biblioteket, KB
Föreningen Sambruk ansvarar för administrativ samordning.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785