Sambrusk logotyp, till startsidan
EU:s dataskyddsreform 2018

Bild: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

AI-stöd för kartläggning av person-uppgifter i komplexa informations-system–inför Dataskyddsförordningen 2018

Föreningen Sambruk planerar att – i samverkan med ett par utvalda specialistresurser – genomföra ett pilotprojekt, med syfte att etablera en praktiskt fungerande test- & analysmiljö, för utsökning av förekomst av persondata i komplexa digitaliserade miljöer.

Den datorbaserade miljön kommer att stödjas av såväl artificiell intelligens (AI)-stöd som mänsklig expertis. Målsättningen är att detta koncept kan erbjuda väsentliga effektiviserings-vinster i det omfattande kartläggningsarbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav.

Mer information om projektets upplägg och förutsättningarPDF (pdf, 1.1 MB)

Eftersom arbetstiden fram till den 25 maj 2018 (datum då Dataskyddsförordningen träder i kraft) krymper i rask takt – vill vi starta projektet snarast möjligt, med målet att ha ett fullt etablerat koncept i slutet av november. Anmäl ditt intresse för deltagande så fort som möjligt – när vi har en projektgrupp av fem - åtta kommuner kör vi igång!

Kontakt, för vidare diskussion om former och samverkan!

Claes-Olof Olsson, Föreningen SAMBRUK; claes-olof.olsson@sambruk.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785