Sambrusk logotyp, till startsidan
Offentliga rummet

AI – automatisering med intelligens! ”Gärna en robot – men först en rejäl processanalys!”

VÄLKOMMEN till Föreningen Sambruks Nätverksdag den 23 maj i Göteborg!

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

Föreningen Sambruks ansats under nätverksdagen vid Offentliga rummet är att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Du kommer att få ta del av flera kommuners intressanta utveckling, vilket kommer att varvas med engagemang från närvarande.

10:30-16:30 träffas vi på Svenska mässan Gothia Towers, i lokal R14.

Dagen kommer att inledas av Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier under rubriken

Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?

Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare.

Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

 

 

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.

Anmälan görs på www.offentligarummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785