Sambrusk logotyp, till startsidan

SSBTEK Tjänsterådsmöte

26 september

SSBTEK-Tjänsterådsmöte i Stockholm

V tjänsteman deltar som representant i referensgrupp

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785