Sambrusk logotyp, till startsidan

Nätverksdag, AI = Automatisering med Intelligens!!

23 maj

Välkommen till Föreningen Sambruks Nätverksdag 23 maj vid Offentliga rummet, där du får ta del av flera konkreta exempel i hur vi inkluderar medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocess när offentlig förvaltning effektiviseras mha Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system.

10:30-16:30 träffas vi på Svenska mässan Gothia Towers, i lokal R14

AgendaPDF (pdf, 367.3 kB)

Dagen inleds av Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier under rubriken

Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?

Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare.

Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

 

Mats Bohman, administrativ direktör delar med sig av Nacka kommuns erfarenheter och tankar framåt -

Vägen mot den digitala kommunen

 

Tre praktikfall och erfarenheter av dem

  • e-tjänst och robot för hantering av ekonomiskt bistånd
  • Digitala tjänster och verksamhetssystem i ett inom överförmyndarverksamheten
  • e-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden

Tankar om vägen framåt

  • Digitala tjänster på riktigt
  • Kommunens roll i det digitala nätverkssamhället
  • Digitaliseringen en nyckel för klara det kommunala uppdraget

Ledarskap för digitalisering

  •  Att leda i komplexitet

 

Marie Larsson, Avdelningschef, kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun, kring kommunens arbete för att uppnå en långsiktig, bestående förändring.

Digital förändringsledning

  • Digital transformation – i HELA organisationen
  • Processer & informationsflöden
  • Praktikfall; robothandläggning av intern löneadministration

 

Thomas Wennersten, IT-chef Trollhättans stad, ”- alternativet till att skaffa robotar som gräver med spadar kunde ju vara att skaffa en grävmaskin, det vore reell utveckling

Vi gräver med en digital spade

  • Trollhättan har arbetat med processmodellering i många år, troligen mest konsekvent i hela kommunsverige. Thomas delar med sig av deras erfarenheter, vilka effekter man uppnått i verksamheten och för sina medborgare.
  • Thomas funderar också mycket över den pågående trenden med robotisering och diskuterar fördelar och farhågor kring detta fenomen.

 

Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk - utifrån några olika medborgargenererade e-tjänster t.ex. Malin Bergman, skolko.se, skoljakt.se

MEN; Medborgaren, då??

  • Praktikfall – självservice i Socialtjänsten
  • Andra möjligheter (hot?);


Peter Mankenskiöld, Projektledare för Föreningen Sambruks projekt GDPR-inventering med stöd av artificiell intelligens

Hur hanterar kommunen stora mängder personuppgifter inom ramen för GDPR?

Även en mellanstor kommun lagrar och behandlar ofantligt stora datamängder, ofta flera Terabyte data – en dominerande andel av detta innehåller personuppgifter.

Föreningen Sambruk har i ett förstudieprojekt utarbetat ett unikt sätt att använda artificiell intelligens för att automatisera en väsentlig mängd av det arbete som krävs för att kartlägga person­uppgifter, analysera hur och varför uppgifterna används och på så sätt säkerställa att den nya dataskyddslagstiftningen följs.

Nästa steg är att effektivisera processen när en medborgare begär ut information om vilka personuppgifter kommunen behandlar.

Dagen avslutas med diskussion i PLENUM

 

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785