Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks Årsmöte

30 maj

Årsmötet hålls den 30/5 i samband med Offentliga rummet i Sundsvall

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling. På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs. Varje kommunmedlem utser representant som företräder medlem!

Plats: Sundsvall, Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Lokal: Hattmakaren

Datum: 30 maj

Tid: 16.30 - 17.30

Anmäl deltagande till admin@sambruk.se

KallelsePDF (pdf, 375.9 kB)

StadgarPDF (pdf, 63.9 kB)

Årsredovisning 2016PDF (pdf, 1.5 MB)

Verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 1.2 MB)

Valberedningens förslagPDF (pdf, 70.2 kB)

 

Efter årsmötet hålls ett konstituerande möte med den nya styrelsen i samma lokal som Sambruks Årsmöte (lokal Hattmakaren)

Datum: 30 maj

Tid: 17.30 - ca 18.30

KallelsePDF (pdf, 350.5 kB)

 

Varmt välkommen!

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785