Sambrusk logotyp, till startsidan

eSam - Workshop med tema: Integration, migration, arbete

19 oktober

Vilka gemensamma utmaningar och behov finns inom stat, kommun och landsting? Vilka utvecklingsaktiviteter pågår och vad behöver vi göra tillsammans för att bidra till större sam­hällsnytta? För att stärka helhetsperspektivet i digitalise­ringen av den offentliga verksamheten bjuder eSamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster in till workshops med myndigheter, SKL och Inera.

Under rubriken Gemensam karta för digital samverkan arrangeras sektorsvisa workshops under hösten 2017.

Föreningen Sambruk deltar vid workshop-sessioner, som har beröringspunkter med pågående utvecklingsprojekt i Föreningen Sambruks regi.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785