Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter
 • Uppföljning av Benchmarking seminarium


  Den 31 augusti 2011 arrangerades ett seminarium i Stockholm av Sambruk tillsammans med IT Optima och Gartner. Vid tillfället deltog ca 30 personer från både kommuner och organisationer.
  2011-09-25 /Ämne: Övrigt
 • 14 nya medlemmar från Region Värmland


  Vid Sambruks årsstämma 2011 beslutades att komplettera modellen för medlemsanslutning med en gruppanslutning. Region Värmland är först in med att ansluta alla 16 kommuner.
  2011-09-23 /Ämne: Övrigt
 • OSEPAs första resultat är nu levererade och en EU-omfattande samverkan via interregionala evenemang växer fram


  ‘Open Source software usage by European Public Administrations’
  12 partners, 11 europeiska länder
  1 januari 2010 – 31 december 2012

  2011-09-21 /Ämne: Osepa
 • OSEPA leverabler


  Goda exempel gällande FOSS har nu publicerats
  2011-09-20 /Ämne: Osepa
 • Ny på kansliet


  Katarina Brigell ersätter Elsie-Maria Persson i Sambruks kanslifunktion.
  2011-09-16 /Ämne: Om Sambruk
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  Arbetet med att ta fram en ny version av öppen teknisk plattform, ÖTP 3.0, har påbörjats.
  2011-09-15 /Ämne: Öppen teknisk plattform
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  I samverkan med IST, Tieto och Nova software har man under vintern/våren 2011 genomfört en förstudie för att hitta vilka åtgärder som krävs för en förbättrad integration.
  2011-09-15 /Ämne: Öppna verksamhtssystem
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  Projektet är i slutfasen och kommer att avslutas 2011-12-31. Vid höstkonferensen presenteras både utvärderingar och erfarenheter.
  2011-09-15 /Ämne: Kundcenter
 • Höskonferensen 8-9-10 november


  Det nationella nätverket KIS - ”Kommunernas Informationssäkerhets Nätverk” deltar vid höstkonferensen och välkomnar till den tredje nätverksträffen.
  2011-09-15 /Ämne: Informationssäkerhet
 • Informationssäkerhetsnätverk


  Inom ramen för Sambruks projekt- och nätverksarbete har en grupp informationssäkerhetsansvariga under ett antal år framgångsrikt samverkat i ett nätverk under ledning av Jönköpings Informations-säkerhetschef, Ola Henriksson.
  2011-09-13 /Ämne: Informationssäkerhet
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785