Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter
 • Sambrukakademien använder Moodle


  Initiativet för e-lärande inom Sambruks projekt och nätverk, Sambrukakademien kommer att använda sig av open-source verktyget Moodle.
  2011-05-27 /Ämne: Kundcenter
 • Jönköpings Kontaktcenter utvärderat


  Irene Bernhard och Kerstin Grundén från Högskolan Väst har gjort utvärderingen som finns tillgänglig för nedladdning under projektdokument/ resultat/ utvärderingar av genomförda KC-projekt.
  2011-05-27 /Ämne: Kundcenter
 • Nätverksdagen Offentliga rummet


  Ett par olika satsningar presenterades för att öka medborgares och anställdas digitala delaktighet
  2011-05-24 /Ämne: Övrigt
 • Nätverket Nytt Ekonomisystem


  Uddevalla kommun har tagit initiativ till att bilda ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter vid införande av ekonomi/affärssystem.
  2011-05-23 /Ämne: Ekonomisystem
 • Nätverk inom behovsdriven
  e-förvaltningsutveckling


  Med syfte att öka kunskapen inom området och tillhandahålla ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog.
  2011-05-19 /Ämne: Övrigt
 • Nätverksdag 24 maj vid Offentliga rummet


  Föreningen Sambruks tidigare planerade spår ’Kompetensutveckla Sverige för eSamhället’ slås ihop med spår 3 ’IT management. Kompetensutveckling för att styra mot e-förvaltning’.
  2011-05-19 /Ämne: Övrigt
 • Seminarium om framtidens e-förvaltning


  Seminariet 19 maj kommer att webbsändas.
  2011-05-18 /Ämne: Övrigt
 • Kommits 15 år


  Kommits jubileumskonferens firades i "The box"
  2011-05-16 /Ämne: Övrigt
 • Strategi för eSamhället


  SKL har tagit fram en strategi som ska stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor.
  2011-05-13 /Ämne: Övrigt
 • Program Nätverksdagen Offentliga rummet


  Alla måste kunna använda digitala tjänster för sitt eget och hela samhällets intresse. Digital delaktighet är både en demokratifråga och en välfärdsfråga
  2011-05-13 /Ämne: Övrigt
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785