Sambrusk logotyp, till startsidan

TACK till alla er som bidrog till en lyckad vårkonferensen

Sambruks vårkonferens 13-14 april
Sambruks vårkonferens genomfördes den 13-14 april i Stockholm. All dokumentation finns nu samlad.
(all dokumentation hittas under dokumentation/tidigare konferenser/vårmöte 2011)

Fram till lunch genomfördes ett gemensamt program. Claes-Olof Olsson presenterade resultatet av Sambruks enkätundersökning .
Göran Goldkuhl, presenterade de två forskarstödda projekt som ska slutrapporteras sista juni.
Bossanova - som behandlat affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor och Samskop - som undersökt möjligheter för e-tjänster i samverkan mellan stat och kommun.

Madeleine Sjösten-Thiel presenterade 2 aktuella utlysningar från Vinnova.

Därefter beskrev Jan Björinge, stadsdirektör, Umeå kommun hur de tänkt och arbetar för att sätta medborgaren i centrum i sin processorienterade verksamhet.

Eftermiddagen tillbringades i det spår man anmält sig till.

BITA — systemet för tidrapportering inom personlig assistans visades innehållande vyerna brukare, assistent och arbetsledare

Ekonomiskt bistånd — fortsatt projektarbete gällande Multifråga, e-tjänst för socialhandläggare och eAnsökan, e-tjänst för sökande

Elektroniskt bevarande — fortsatt projektarbete med framtagande av krav och presentation av Riksarkivets förstudie

Informationssäkerhet — vilka krav finns, vilka är hoten, vilken teknik existerar

Innoveta — framtagen rapport och utvärdering presenterades, Moodle-miljö för webbaserat e-lärande visades, förslag på fortsättning av projektet

IT-utvecklingen inom skolan — erfarenhetsutbyte gällande kommunernas nuläge och diskussioner runt vilka möjligheter tekniken medför

Öppen källkod — nytta och risker diskuterades, Norskt perspektiv presenterades, överlämning av fiksgatami.no, tanken med SGM, information om Open Kvarken, Umeå kommuns arbete med öppen källkod

Öppna verksamhetssystem —  förstudie av integrationsproblematik presenterades, tankarna runt att bygga nytt elevregistreringssystem...

Därefter genomfördes Sambruks årsstämma och konstituerande styrelsemöte.

Dag två hälsades Sambruks nye ordförande, Ulf Bingsgård, välkommen och han presenterade sig själv och sina tankar för Sambruk.

För att deltagarna ska få ta del av varandras erfarenheter och få info om föreningens diverse projekt/nätverk höll varje spår ca 10 minuters redovisning.
Förutom de ovan angivna spåren gavs information runt; Samarbete Nytt Ekonomisystem, Digidel och eu-samarbetet OSEPA.

3 partners deltog under de två dagarna:
Jayway - visade sin iPad-app för kommunpolitiskt arbete
FORMsoft informerade om sina tillgänglighetsanpassade mallar och blanketter som är kompatibla med både MSOffice och OpenOffice
Dataföreningen tillsammans med Libendo gav information om eMedarbetaren och eMedborgaren

Avslutningsvis visades Sambruks nya webbplats som har nytt grafiskt utseende och även på ett bättre sätt håller ihop de olika sociala medier Sambruk ingår i.
Under våren har även en ny broschyr tagits fram, som delades ut till alla närvarande för att spridas inom kommunerna.

Boka redan nu in följande datum i din almanacka:
24 maj - Nätverksdag länk till annan webbplats(spår 8) i samband med Offentliga rummet i Trollhättan
8-10 november - höstkonferens tillsammans med Kommits

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785