Sambrusk logotyp, till startsidan

Forskning/utveckling

Sambruk bedriver ett omfattande forskningsarbete om e-tjänster i offentlig verksamhet med aktivt stöd från VINNOVA.

Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun


I maj 2008 gav VINNOVA 3.4 milj kr till Sambruk för att utveckla ett fungerande samspel mellan kommuner och myndigheter i samband med utveckling av e-tjänster.

I projektet ingår också CSN, Försäkringskassan, SKL, Verva och Linköpings universitet.

Läs mer om projektet Verksamhetsmodeller...

Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor


Linköpings universitet är huvudsökande och Sambruk medsökande i detta projekt som finansieras med 3.9 milj kr för att utveckla stöd för ökad användning av öppen programvara i offentlig sektor, främst inom kommuner.

Läs mer om projektet Affärsmodeller...

Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice


Tillsammans med Högskolan Väst i Trollhättan ansökte Sambruk 2008-09-02 hos VINNOVA om forskningsmedel för projekt med ovannämnda titel.

Projektet handlar huvudsakligen om IT-stöd i form av e-tjänster åt Kundcenter i Sveriges kommuner.

Läs mer om projektet Innovativa...

E-tjänster för Sambruk


Under tiden 2006-2008 beviljades Sambruk 3.2 milj kr från VINNOVA för att bedriva forskning inom verksamhetsutveckling och utveckling av e-tjänster inom barnomsorg, föreningsbidrag/lokalbokning, förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd samt sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS.

Forskningen har syftat till att till att ta fram en e-handbok med modeller, metoder, generisk metodik och hjälpmedel. Dessutom har tydliggjorts hur villkoren för ekonomi, ledning/styrning, regelverk, hård och mjuk infrastruktur påverkas när samverkan sker mellan oberoende offentliga aktörer.

Läs mer om projektet E-tjänster...

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785