Sambrusk logotyp, till startsidan

Projektansökan Internetfonden

Svensk motsvarighet till fixmystreet.com och fiksgatami.no "den nya generationen e-tjänster, som inte behöver installeras i varje kommun, utan fungerar som s k molntjänst"
SAMBRUK och KIVOS deltar som partners till Föreningen fri kultur och programvara i ansökan om projektmedel från Internetfonden. Läs mer;  https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/om-internetfonden#datumöppnas i nytt fönster

Projekt, där föreningarna och dess medlemmar kommer att delta som aktiva projektdeltagare syftar till att realisera en svensk motsvarighet till fixmystreet.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i England och den norska fiksgatami.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta är goda exempel på den nya generationen e-tjänster, som inte behöver installeras i varje kommun, utan fungerar som s k molntjänst.

I England och Norge har tjänsten utvecklats av engagerade ”entusiaster” helt utan koppling till kommunerna och tjänsterna kan leverera information till kommunerna på olika sätt, från enkel e-post till att vara elektroniska ”inleveranser” till kommunernas ärendehanteringssystem eller likande.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785