Sambrusk logotyp, till startsidan

Upphovsrätten för ärendehanteringssystemet Streamflow överlämnat till Föreningen Sambruk 1/1 2016

Streamflow är resultatet av ett FoU-projekt som Föreningen Sambruk genomfört tillsammans med bl a Jönköpings kommun, Högskolan Väst och företaget Jayway Products AB. Vid årsskiftet 2015/2016 överlät Jayway allt material för applikationen ”Streamflow” till Föreningen Sambruk. Materialet omfattar programspecifikation, källkod, installations- och driftsansvisningar för ”Streamflow”.

Överenskommelsen innebär att Föreningen Sambruk och dess medlemmar nu äger upphovsrätten till Streamflow. Villkor för överlämnandet av upphovsrätten var att materialet även i fortsättningen ska vara öppen källkod.

Den öppna licens som gäller är AGPL v3 för alla ingående moduler. Alla nya funktioner som beställs och bekostas av kommunerna ska vara öppen källkod under licensen AGPL v3 och ska göras tillgänglig för övriga användande kommuner. Vid behov av tredjepartsprodukter (produkter från andra leverantörer) ska i första hand produkter/komponenter som är tillgängliga utan licenskostnad väljas.

Användande kommuner använder en eller flera produkter och avtalar om förvaltning, drift, support och utveckling per modul. Kommunerna har genom etablerat ett Förvaltningsråd inom Föreningen Sambruks regi, där man har mycket goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dessutom dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Föreningen Sambruks arbete utgår bl.a. från ramverket SambrukGemensamt Material – SGM, som syftar till att förhindra att upphovsrätt till material som förvärvas via Sambruk blir proprietär och därmed skapar inlåsningseffekter för användarna. Föreningen har, med kort varsel, strävat efter att hitta en partner med rätt kompetens och förutsättningar, som kan ta över förvaltning och utveckling av ärendesystemet under 2016. Samtidigt verkar Förvaltningsrådet för att genomföra en öppen upphandling som syftar till ett långsiktigt förvaltningssamarbete och avtal.

Systemet består av följande delar: 

  • Streamflow Core / ärendehanteringsmotor 
  • Webbklient 
  • Streamflow Surface WebForms Core / e-tjänstepublicerare 
  • Streamflow Surface MyCases / medborgarens inloggning via webb för att följa ärenden 
  • Streamflow Channel / integration med externa system 
  • PlugIn: LDAP/eID

Streamflow-systemet (familjen) definieras av det material som publicerats och finns publikt tillgängligt enligt nedan: https://github.com/jayway/streamflow-webforms/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhttps://github.com/jayway/streamflow-webclient-gui/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhttps://github.com/jayway/streamflow-webclient/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhttps://github.com/jayway/streamflow-corelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärendesystemet är ett verksamhetskritiskt system för att ta emot, logga och följa upp medborgares ärenden, varav ett flertal ska vidarebefordras till och behandlas av förvaltningarnas handläggare. Streamflow förvaltas fr.o.m. 2016-01-01 av imCode Partner ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avtal har skrivits med Förvaltningspartner enligt Föreningen Sambruks ramverk SGM.

Förvaltningspartnern ansvarar för felavhjälpning, underhåll och vidareutveckling av den mjukvara, med tillhörande dokumentation, som utgör systemet och kommer också att vidareutveckla produkten i enlighet med av Förvaltningsrådet specificerade uppdrag.

Förvaltningspartner och Förvaltningsråd kommer i samverkan ta fram en plan för utveckling av produkten.

För mer information, kontakta förvaltningsledare, Lotta Ruderfors, lotta.ruderfors@sambruk.se / 0705-717747

eller läs mer om Streamflow - Förvaltning och de e-tjänster som utvecklats.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785