Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Från MOTtagare till MEDborgare

  Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se
  2017-03-20
 • Kommunträff Öppna data

  Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas
  2017-03-16
 • Givande möte mellan Föreningen Sambruk och dess danska motsvarighet, OS² i Köpenhamn den 7 mars 2017
  OS2 - DK
  På uppdrag av Föreningen Sambruks styrelse har vi påbörjat dialog med Föreningens motsvarighet i Danmark – OS2. Efter ett par inledande elektroniska diskussioner efter årsskiftet, träffades så Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman och OS²:s Forretningsleder i samband med det danska OpenSource-nätverkets möte i Köpenhamn, den 7 mars.Utöver ett antal intressanta föredragningar under seminariedagen, bl a om det nyligen avslutade EU-projektet E-ARK och etablering av ett helt nytt medborgarregister för Grönland (byggt på öppen källkod), så fick de bägge föreningarnas verksamhetsansvariga tillfälle till en givande diskussion om verksamheterna, dess olika utmaningar och pågående projekt.

  2017-03-09
Facebook

Twitter

Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785