Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • "Skapa nya möjligheter genom samverkan"
  Broschyr 2016
  I föreningen Sambruks nya broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger medlemmar konkreta exempel på hur de utvecklat sitt verksamhetsområde och vilka effekter det gett. Du träffar flera av dem vid föreningens Vårkonferens 25 maj.
  2016-05-04
 • RIV PYRAMIDERNA!
  – inte som hierarkier, utan som i dess ursprungliga betydelse; monument över egen förträfflighet.Vid Offentliga rummets Innovationsverkstad välkomnas du att delta i och inspireras av konstruktiva gruppdiskussioner.
  2016-05-03
 • Digitalisering med verkliga nyttoeffekter!!
  Föreningen Sambruk - Skapa nya möjligheter genom samverkan
  Lyssna till flera av föreningens medlemmar som beskriver hur kommunen gått från "excel-ark och lappar i pärmar " till en effektiv digitaliserad verksamhetsprocess som genomsyrar kommunen. VÄLKOMMEN till föreningen Sambruks Vårkonferens 25/5
  2016-04-29
Facebook

Twitter

Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785