Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Föreningen Sambruk inbjuden som talare vid Höglandet IT:s inspirationsdag, den 30 mars 2017
  Föreningen Sambruk är en av flera aktörer som är inbjudna att presentera särskilt intressanta projekt och satsningar på digitalisering. Föreningen Sambruk kommer att presentera den unika e-tjänsten eAnsökan-Självservice, som ger medborgare elektronisk tillgång till information från statliga myndigheters register, för att snabbt, korrekt och säkert få relevanta uppgifter som krävs vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
  2017-02-27
 • Föreningen Sambruk deltog i Finansdepartementets workshop "Att dela öppen källkod i offentlig sektor" och presenterade Föreningens Ramverk för Sambrukgemensamt material – SGM
  Den 20 februari arrangerade Finansdepartementet en workshop baserat på den grundläggande frågeställningen; hur kan och när ska offentliga aktörer (statliga myndigheter, kommuner och landsting) dela med sig av sin källkod?Föreningen Sambruk var en av flera offentliga aktörer (framförallt statliga myndigheter) som i höstas besvarat departementets enkät angående användning och delning av applikationer som byggts på öppen källkod. Utöver Föreningen Sambruk deltog en av Föreningens medlemskommuner, tillika ledamot i Föreningens styrelse och sammankallande i föreningen KIVOS, samt representanter från Sveriges kommuner och landsting och ett 15-tal statliga myndigheter.

  2017-02-23
 • Överförmyndaren i Nacka kommun först att teckna Avropsavtal för Provisum
  Efter att ha deltagit i ett intensivt vidareutvecklingsarbete, med målet att bl a introducera ett effektivt systemstöd för administration av Gode män för ensamkommande barn, har Överförmyndaren i Nacka kommun nu tecknat Avropsavtal avseende ett heltäckande förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum. Utvecklingsarbetet och förvaltningsåtagandet sker i Föreningen Sambruks regi, i nära samarbete med Nacka, Kristianstad och Västerås, tillsammans Resursen Sverige AB, som är den utvecklings- & förvaltningspartner som Föreningen Sambruk har tecknat ett övergripande Ramavtal med.
  2017-02-22
Facebook

Twitter

Kalender

Februari 2017
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785