Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!

Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Förstudie Mina meddelanden
  Mina meddelanden
  Publicering av Förstudierapport och Vägledning tillsammans med bilagor som tagits fram inom ramen för Mina meddelanden.
  2014-08-29
 • Seminarium; E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv
  Regionförbundet Kalmar län och Regionförbundet Östsam har under 2013-2014 samverkat i ett projekt med stöd av Internetfonden. I två kommuner, Kalmar och Mjölby, startades e-serviceverkstäder, öppna för alla.
  2014-06-18
 • Nya projektidéer och –ansökningar till VINNOVA
  Med fokus på två av VINNOVAs utlysningsomgångar som stängde den 4 juni 2014, har Sambruk deltagit i framtagning av två projektidéer som omsatts till konkreta projektförslag. Dessa projektförslag ligger till grund för ansökningar inom de två utlysningarna Tjänstelyftet – Innovationsprojekt samt Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt
  2014-06-17
Facebook

Twitter

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785