Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!

Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Sambruks konferens sänds live 17/11
Aktuellt
 • Rapportera till Fixamingata.se via mobil!
  FixaMinGata
  Appen hjälper dig att rapportera fel och problem i din stadsmiljö, oavsett vilken kommun du befinner dig i!
  2015-02-18
 • Ett decennium av Sambrukande
  Sambruk - Fler klara mer
  Föreningen Sambruk firar tioårsjubileum med Vårkonferens 2015 Stockholm den 21 april TEMA;  Människan i eSamhället – från medborgare till medskapare i offentlig service
  2015-02-12
 • Inbjudan att delta i ett samverkansprojekt – Kontinuerlig sårbarhetsbedömning
  Föreningen Sambruk, i samverkan med Accolm AB, erbjuder Föreningens medlemskommuner att delta i ett samverkansprojekt som syftar till att kvalitetssäkrat webbapplikationer och/eller nätverk ur ett IT-säkerhetsmässigt perspektiv, samtidigt som riktlinjer för leveransöverenskommelser mellan kommunens IT- och kärnverksamhet förtydligas. Genom samverkan mellan företaget, deltagande kommuner och Föreningen Sambruk erbjuds också goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhersutbyte mellan parterna. Resultatet av samverkansprojektet kommer att ge deltagarna en förnyad insikt i sin egen IT-miljö, dess styrkor och svagheter och – med detta som stöd – metoder och hjälpmedel för fortsatt utveckling och förbättring av kommunernas webbaserade lösningar och e-tjänster.
  2015-02-04
Facebook

Twitter

Kalender
Mars 2015
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konferenser

23-29 mars 2015 - Digidelnätverket arrangerar Get Online Week 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster #GOW15

21 april Sambruks Vårkonferens

TEMA: Människan i eSamhället - från medborgare till medskapare i Offentlig service

Seminarier

"Fler klarar mer"
Broschyr Sambruk 2013
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785